-> Skočit rovnou na obsah

Call centrum +420 491 041 015

Směnka

Směnka je cenný papír, poskytující majiteli směnky právo vyžadovat po určité osobě (směnečném dlužníku) ve stanovené lhůtě a místě zaplacení peněžní sumu uvedenou na směnce. Pro platnost směnky není vyžadováno úřední ověření podpisů věřitele ani dlužníka. Výhodou směnky je zejména to, že prokazuje nesporný závazek.

Pro případ, že dlužník neuznává povinnosti vyplývající ze směnky, musí své důvody prokázat. Je-li navíc směnka opatřena doložkou „bez protestu“, nemusí věřitel prokazovat ani neúspěšné předložení směnky k zaplacení pomocí tzv. protestní listiny. Jsou-li předložené listiny v pořádku, soud vydá na návrh žalobce (věřitele) směnečný platební rozkaz.