-> Skočit rovnou na obsah

Call centrum +420 491 041 015

Rozhodčí žaloba

Rozhodčí žaloba

Využijte našich služeb v případě podání rozhodčí žaloby, rychlé a efektivní řešení sporů Vašich sporů.

Rozhodčí řízení (arbitráž) představuje alternativu soudního řízení a je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Toto řízení využívá zákonné možnosti vyloučení pravomoci obecných soudů pro daný konkrétní spor mezi účastníky, kteří si tuto skutečnost písemně dohodnou. Rozhodčí řízení je vymezeno jako „dobrovolné řešení sporu neutrální třetí stranou" – jedním či více nezávislými a nestrannými rozhodci.

Ze zákona o rozhodčím řízení vyplývá, že rozhodčí řízení umožňuje řešit prakticky všechny spory, které mají majetkový základ – tzn., že předmět sporu lze ocenit v penězích (výslovně jsou vyňaty pouze případy související s konkurzem a exekucí). Projednávat v rozhodčím řízení je možné i spory vyplývající z pracovněprávních vztahů, zejména týkající se náhrad škody. A dále také žaloby, které se sice netýkají primárně peněžitého plnění, ale mají majetkový základ – např. žaloby na určení vlastnictví či na vyklizení bytu.