-> Skočit rovnou na obsah

Call centrum +420 491 041 015

Neplatič

Neplatič může být jak fyzická tak i právnická osoba. Resp. je to dlužník, který nesplnil, neplní své závazky a jeho závazky jsou již po splatnosti. Věřitel vůči neplatiči může požadovat dle uzavřené smlouvy např. úrok z prodlení, smluvní pokutu atd. V případě, že neplatič neuhradí i tak své závazky, nejčastější forma vymáhání je forma exekuce.